chłodnice do ziarna

Firma Agripak Sp. z o. o. i Sp. Komandytowa zajmuje się technologią magazynowania i zakiszania płodów rolnych w rękawach foliowych, a także sprzedażą nowoczesnych maszyn rolniczych.
Jesteśmy krajowym liderem jeśli chodzi o sprzedaż i wynajem suszarń przewoźnych, sprzedaż maszyn i rękawów foliowych oraz wiodącą firmą w zakresie technologii pakowania w rękawy foliowe, a także wprowadzania nowoczesnych usług dla rolnictwa. Prezentujemy nasz nowy produkt – chłodnicę do ziarna zbóż i kukurydzy, dzięki której zaoszczędzą Państwo na kosztach suszenia.

chłodnica do ziarna

ILOŚĆ TON KUKURYDZY DO WYSUSZENIA SZACUNKOWA OSZCZĘDNOŚĆ PRZY SUSZENIU GAZEM ZIEMNYM W PAŹDZIERNIKU (PLN) SZACUNKOWA OSZCZĘDNOŚĆ PRZY SUSZENIU OLEJEM OPAŁOWYM W PAŹDZIERNIKU (PLN) SZACUNKOWA OSZCZĘDNOŚĆ PRZY SUSZENIU KUKURYDZY Z RĘKAWÓW GAZEM ZIEMNYM W MARCU (PLN) SZACUNKOWA OSZCZĘDNOŚĆ PRZY SUSZENIU KUKURYDZY Z RĘKAWÓW OLEJEM OPAŁOWYM W MARCU (PLN) RÓŻNICA W DŁUGOŚCI SUSZENIA W SEZONIE (DNI)
600 10 000 14 000 7 000 9 000 3
1200 20 000 28 000 14 000 19 000 6
1500 25 000 35 000 17 000 23 000 7
2000 33 000 46 000 23 000 31 000 9
2500 41 000 58 000 29 000 39 000 12

Wyliczenia zostały zrobione w oparciu o następujące parametry: wilgotnośc początkowa kukurydzy 30 %; wilgotność końcowa kukurydzy 14%; cena zakupu litra oleju opałowego 2,8 pln; cena zakupu m³ gazu ziemnego 1,5 pln; cena zakupu kW energii elektrycznej 0,48 pln. Wszystkie podane ceny w pln nie zawierają podatku VAT.

Zastosowanie przepływowej chłodnicy ziarna wraz z suszarniami umożliwia dwuetapowe suszenie, które nie tylko zwiększa wydajność samej suszarni (wzrost wydajności nawet do 40%), ale także pozwala zmniejszyć zużycie energii o około 15%, co przekłada się na około 20% obniżenie kosztów procesu. Duża wilgotność ziarna w momencie zbioru (35-40%) powoduje, że wymaga ono szybkiego wysuszenia lub zakiszenia. Dwuetapowy system suszenia, możliwy dzięki zastosowaniu chłodnicy, polega na wstępnym obniżeniu zawartości wody w ziarnie do 17%, dzięki suszeniu w suszarni wysokotemperaturowej, a następnie poddaniu gorącego ziarna leżakowaniu w chłodnicy. W ciągu 4-6 godzin leżakowania następuje wyrównanie wilgotności w ziarnie i odprowadzenie wody z głębszych warstw ziarniaków. Leżakowanie zmniejsza również naprężenia mechaniczne powodujące pękanie ziarniaków podczas chłodzenia. Po upływie czasu leżakowania, ziarno poddaje się przewietrzaniu zimnym powietrzem,
które przetłaczane przez masę gorącej kukurydzy ogrzewa się i nasyca wilgocią pochodząc z ziarna, a następnie jest wyprowadzane na zewnątrz przez daszki wylotowe. Dzięki temu zabiegowi ziarno ulega schłodzeniu, a jego wilgotność spada o
kolejne kilka procent. Korzyści uzyskane dzięki dwuetapowemu suszeniu są ewidentne – ziarno
jest lepszej jakości i cechuje się mniejszą ilością spękań, mniejszą łamliwością okrywy oraz lepiej zachowanym naturalnym kolorem wysuszonych ziaren kukurydzy, a koszty suszenia zostają obniżone.