podsiewy traw

Podsiew traw stosuje się do renowacji łąk i pastwisk jako skuteczny i efektywny sposób walki z degradacją darni użytków zielonych na skutek niesprzyjających warunków siedliskowych lub atmosferycznych. Odpowiednio przeprowadzony pozwala utrzymać użytki zielone na bardzo wysokim poziomie. Podsiew to metoda pośrednia między nawożeniem a pełną uprawą. Stosuje się ją w celu wyrównania, pobudzenia, przewietrzenia i zagęszczania darni oraz uzupełnienia lub wzbogacenia składu gatunkowego łąk i pastwisk poprzez siew nasion. Siew zarówno na powierzchnię, jak i wprowadzanie w darń łąkową wykonujemy przy zastosowaniu specjalistycznego siewnika GÜTTLER GreenMaster, wyposażonego w bronę,wał Güttler i siewnik pneumatyczny. Renowacja użytków zielonych poprzez wysiew nasion w darń to znacznie większa skuteczność odnawiania runi, cechująca się wysoką wydajnością. Posiada znaczną przewagę nad klasycznymi metodami renowacji, np. przez pełną uprawę, która ogranicza ciągłość użytkowania ziemi.

Usługi podsiewu traw świadczymy na terenie całej Polski siewnikami Güttler GreenMaster. W jednym cyklu roboczym urządzenie zapewnia: bronowanie, dosiew lub wysiew nowej trawy i wałowanie. W efekcie czego następuje wyjątkowe pobudzanie zagęszczenia traw, likwidacja chwastów szerokolistnych, prawidłowe wciskanie nasion trawy w darń, usunięcie obumarłych resztek traw, wyrównanie kretowin i ubytków po dzikach. Dodatkowo oferujemy sprzedaż nasion traw do podsiewu.