ŚRODKI KONSERWUJĄCE I ZAKISZAJĄCE

Na podstawie wieloletnich doświadczeń wprowadziliśmy do sprzedaży środek konserwujący i zakiszający AGRIPAK ACID do zakiszania w rękawach foliowych i w silosach przejazdowych materiałów paszowych jak również do konserwacji mokrych
zbóż i kukurydzy na pryzmach.

• zabezpiecza materiały i mieszanki paszowe przed rozwojem pleśni i wytwarzaniem przez nie mykotoksyn,
• zabezpiecza materiały i mieszanki paszowe przed rozwojem bakterii toksynotwórczych,
• obniżenie strat składników pokarmowych,
• ułatwia proces granulacji, zmniejszając przy tym zużycie energii,
• ogranicza zagrzewania i psucia kiszonek w czasie wybierania pryzmy,
• przyspieszenie procesu kiszenia,
• zakwaszenie środowiska paszy i treści pokarmowej,
• polepsza zdrowotność zwierząt, zmniejsza upadki,
• zwiększa przyrosty masy ciała zwierząt, zmniejsza zużycie paszy na 1 kg przyrostu.

Preparat AGRIPAK ACID jest dodatkiem przeznaczonym do zabezpieczania materiałów i mieszanek paszowych przed rozwojem pleśni i bakterii patogennych. Zwłaszcza zboża, a szczególnie kukurydza i pszenica są naturalnie skażone przez mikroorganizmy (bakterie, drożdże, grzyby). Podstawowym warunkiem rozwoju tych mikroorganizmów jest odpowiednia wilgotność i temperatura.
Grzyby mogą znacząco rozwijać się i produkować mykotoksyny przy przekroczeniu wartości progowej wilgotności wynoszącej 13% i temperaturze 20° C. Skażenie ziarna zbóż zbieranego w okresie żniw, w typowych dla Polski warunkach wynosi około 5 tys. zarodników pleśni na 1 gram. Przy często spotykanej wilgotności 16% w okresie 38 dni skażenie to może wzrosnąć do 2 mln zarodników na 1g, podczas gdy dopuszczalne skażenie zboża przeznaczonego na cele paszowe nie może przekraczać 200 tys. zarodników na 1 g. Dlatego też zalecane jest jak najszybsze zabezpieczenie ziarna zbóż.