Zakiszanie zielonek, sieczki i CCM

Kiszonki z traw, lucerna i kiszonka z kukurydzy to podstawowa pasza objętościowa dla bydła mlecznego. Czas zbioru kiszonek nie jest zbyt długi, dlatego ważne jest, aby przebiegał sprawnie i z zachowaniem zasad, które ograniczą późniejsze straty oraz zapewnią wysoką jakość kiszonki.

Najważniejszą rzeczą w procesie przygotowania kiszonek jest ich właściwy proces zakiszania. Aby ten proces przebiegał prawidłowo, należy spełnić trzy podstawowe warunki: właściwie ubić zakiszaną masę, zapewnić beztlenowe warunki w okresie rozwoju bakterii mlekowych oraz zabezpieczyć kiszonkę przed działaniem warunków atmosferycznych w ciągu całego roku.

Stosowanie technologii pakowania zielonek w rękawach foliowych pozwala na spełnienie tych wszystkich warunków. Pocięta przez sieczkarnię masa, pakowana jest prasą silosującą wyposażoną w rotor do rękawa foliowego. Rotor napełniający rękaw w połączeniu z hamulcami powoduje bardzo silne ubicie zakiszanej masy. W trakcie napełniania rękawa całe powietrze wypychane jest na zewnątrz, a po napełnieniu rękaw zastaje zamknięty. Panujące w rękawie warunki beztlenowe gwarantują szybką i właściwą fermentację. Rękaw stanowi doskonałe zabezpieczenie kiszonki przed wodami opadowymi przez cały okres skarmiania. Dzięki temu, że kiszonka znajdująca się w rękawie odizolowana jest od podłoża, znika problem przenikania soków z kiszonki do gleby. Dużym problemem w gospodarstwach hodowlanych, sąsiadujących z innymi zabudowaniami, jest kwestia nieprzyjemnych zapachów i wypływających soków z kiszonki – rękawy w pełni go eliminują.

Składowanie kiszonki na pryzmach i w silosach przejazdowych wymaga dużego nakładu pracy, kosztów i użycia różnego rodzaju sprzętu do ugniatania, formowania i zabezpieczenia. To zawsze oznacza większe straty niż w rękawie. Stosowanie technologii pakowania sieczki w rękawy pozwala też na zgromadzenie większego asortymentu kiszonek. W jednym gospodarstwie można położyć rękawy z sieczką z kukurydzy, trawy i z lucerny. Nasza prasa silosująca Centerline De Luxe może być wykorzystana do pakowania każdego rodzaju sieczki, która wcześniej jest przygotowana przez sieczkarnię lub przyczepę samozbierającą z adapterem tnącym. Można nią również spakować wysłodki buraczane, całe lub mielone ziarno kukurydzy i młóto browarniane.

Na terenie całego kraju oferujemy usługi zakiszania sieczki z kukurydzy, traw i lucerny przy użyciu prasy silosującej Centerline De Luxe. Maszyna wyposażona jest w centralny stół podający, umożliwiający załadunek maszyny bezpośrednio z przyczep technologicznych. Ze stołu sieczka trafia na rotor, który pakuje ją w rękaw. W jeden rękaw o średnicy 2,7 m i długości 75 m można spakować ok. 270 ton sieczki.

Poszukując niedrogiej, a zarazem wysoko energetycznej paszy dla tuczu trzody chlewnej, drobiu i bydła, warto zwrócić uwagę na CCM. W ostatnich latach ten typ paszy zyskuje na popularności z uwagi na łatwość pozyskania i rozsądne koszty inwestycji.

CCM to inaczej kiszone ziarno kukurydzy. Kukurydza jest zbożem, które zbierane jest jeszcze w momencie, kiedy ziarna są wilgotne – poziom wilgotności wynosi ok. 30%, w związku z czym przed poddaniu jej dalszej obróbce, należy ją dodatkowo wysuszyć, co podnosi koszt nawet o 1/3. W przypadku kukurydzy przeznaczonej na paszę, proces suszenia jest zbędny. Tańszym i szybszym sposobem uzyskania mieszanki o dobrych własnościach energetycznych i odpowiedniej zawartości białka, a także błonnika jest ukiszenie ziaren.

W ofercie Agripak znajdziesz maszyny oraz środki, które ułatwiają proces zakiszania. Oferujemy wyłącznie sprawdzone rozwiązania znanych marek, zapewniając naszym Klientom profesjonalne doradztwo podczas zakupów. Poznaj szczegóły, kontaktując się z nami – zapraszamy!

ccm

Kukurydza, lucerna czy kiszonki traw stanowią podstawową paszę dla bydła. By jednak pożywienie dostarczało odpowiednie walory odżywcze i było smaczne, koniecznością jest profesjonalne przeprowadzenie procesu zakiszania.

Koniecznością jest więc spełnienie kilku warunków, w tym:

• należy w prawidłowy sposób ubić zakiszaną masę,
• trzeba zagwarantować beztlenowe warunki, w których proces ma przebiegać,
• zabezpieczyć powstającą kiszonkę przed wpływem czynników atmosferycznych.

Pocięta masa pakowana jest do rękawa foliowego. Maszyny wyposażone w rotor pozwalają na silne ubicie zakiszanej masy. W efekcie tego dochodzi do wypchnięcia całego powietrza na zewnątrz, pozwalając na uzyskanie warunków beztlenowych wewnątrz rękawa. To z kolei przekłada się na szybką i właściwą fermentację, prowadzącą do zakiszenia masy.

Zakiszanie i pakowanie w rękawy to rozwiązanie dedykowane tym osobom, które chcą zyskać dostęp do zaawansowanych metod. Dysponujemy nowoczesnymi i zaawansowanymi maszynami, które zakiszanie w rękaw pozwalają przeprowadzić na najwyższym poziomie.

Dlaczego warto zdecydować się na zakiszanie kukurydzy w rękawach?
Zakiszanie w rękaw to rozwiązanie, które wyróżnia się wieloma korzyściami.

Decydując się na takie rozwiązanie zapewniasz:
• bardzo dobre ubicie zakiszanej masy,
• dostęp do beztlenowych warunków,
• ograniczenie strat do minimum,
• wysoką jakość kukurydzy – zakiszane ziarna to wyższe wartości odżywcze,
• niższe koszty w porównaniu z dosuszaniem ziarna.

Ponadto pakowanie w rękawy pozwala na składowanie w różnych warunkach atmosferycznych.

Stosujemy wyłącznie najwyższej jakości rękawy foliowe – wytrzymałe i odporne na przemakanie. Dlatego są w stanie zapewnić beztlenowe warunki kiszenia, zapobiegając przedostawaniu się wody do wnętrza rękawów.

Już teraz skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły w zakresie współpracy. Gwarantujemy atrakcyjne warunki dostosowane do Twoich potrzeb i oczekiwań.