Śrutowanie ziarna
pakowaczką Agripak ze śrutownikiem

Pakowaczka Agripak ze śrutownikiem to maszyna opracowana i wyprodukowana przez firmę Agripak. Maszyna pozwala w tym samym czasie ześrutować, spakować w rękaw i zakonserwować mokre ziarno. Ześrutowane i spakowane w rękaw ziarno to najwyższej jakości pasza treściwa.

Stosowanie technologii przygotowania mokrych pasz w rękawach foliowych pozwala na znaczą redukcję kosztów. Rozdrobnienie, spakowanie i zakonserwowanie jednej tony mokrego ziarna usługowo to koszt około 55 złotych. Jest to kwota zawierająca wszystkie koszty, to znaczy: ciągnik, rękaw foliowy, śrutowanie, pakowanie w rękaw i obsługę operatora. Do tego należy doliczyć koszt konserwantu chemicznego lub biologicznego. Konserwant chemiczny w zalecanej dawce 3 litry na tonę to koszt 19 zł/t, biologiczny 3 zł/t. Koszt wysuszenia jednej tony kukurydzy w zależności od rodzaju użytego paliwa to kwota od 90 do 130 zł. Dodatkowo, w przypadku suszenia ziarna z przeznaczeniem na pasze należy uwzględnić konieczność rozdrobnienia ziarna, co wiąże się z dalszymi kosztami.

Zestawiając koszty technologii karmienia „na sucho” i „na mokro”, gospodarstwo, które ma około 500 tuczników i spakuje 300 ton mokrej kukurydzy, może zaoszczędzić do 20 000 złotych.
Ześrutowana mokra kukurydza to lepsza i tańsza pasza, charakteryzująca się wysoką przyswajalnością przez zwierzęta. Jej udział w całkowitej dawce pokarmowej może wynosić od 30 do 50 proc. Strawność tak przygotowanej paszy jest wyższa w stosunku do suchej zmielonej kukurydzy. Ześrutowaną mokrą kukurydzę można również stosować przy karmieniu trzody suchymi paszami. Ilość mokrej ześrutowanej kukurydzy musi być tak dobrana, aby wilgotność finalna podawanej paszy nie powodowała zapychania się urządzeń do karmienia trzody. W zależności od wilgotności ześrutowanej kukurydzy jej udział w dawce pokarmowej może wynosić do 20 proc.

Wilgotne ziarno jest transportowane z pola do maszyny i za pomocą ładowarki lub przyczepy przeładunkowej wsypywane do kosza zasypowego. Z kosza ziarno wpada do śrutownika, gdzie zostaje zmielone, a następnie wdmuchiwane jest na ślimak, który ubija je w rękawie foliowym. W trakcie ubijania zmielonego ziarna w rękawie poprzez dysze zainstalowane na ślimaku może być aplikowany konserwant. Zastosowanie śrutownika bijakowego zapewnia właściwe dla żywienia trzody rozdrobnienie ziarna. Spakowanie go w rękaw pozwala na zachowanie optymalnych warunków beztlenowych, co jest warunkiem koniecznym dla właściwego przechowania gotowej paszy. Maszyna może być wyposażona w tunel o średnicy 1,5 m lub 1.65 m lub 2,4 m średnicy. Śrutownik Grubera ma wymienne sita, dzięki czemu możemy zestroić maszynę tak, aby mieliła pasze na bardzo drobną frakcję dla trzody, jak i grubszą dla bydła.

Na terenie całego kraju świadczymy usługi produkowanymi przez nas pakowaczkami ze śrutownikiem. Usługa może być wykonana z ciągnikiem gospodarza lub naszym.