Czym się kierować przy wyborze suszarni do zboża?

zboże

Czym się kierować przy wyborze suszarni do zboża?

Suszenie zbóż to niezbędny etap prac rolniczych, kończący zbiory, a poprzedzający transport i magazynowanie płodów. Odpowiednio przeprowadzony może znacząco wpłynąć na jakość i wydajność plonów. Dzisiaj suszenie można w pełni kontrolować i przyspieszać, a potrzebne są do tego profesjonalne suszarnie. Wybór urządzeń jest duży, zobacz, na co zwrócić uwagę przy wybieraniu tego najwłaściwszego dla swoich potrzeb. 

Wydajność i pojemność suszarni do zboża

Pierwszym, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze suszarni do zboża jest jej wydajność i pojemność. Urządzenia różnią się pod tym względem, więc istotne jest, aby dopasować je do zapotrzebowania na swojej farmie oraz ilości przerabianego rokrocznie materiału. Dostępne są warianty o pojemności od 10 do 102 m³ i wydajności dobowej dla kukurydzy od 28 do 233 ton na dobę. Rozważając pojemność suszarni, należy uwzględnić zarówno objętość zbóż do suszenia, jak i czas, w jakim należy je osuszyć, aby uniknąć opóźnień i zatorów po zbiorach.

Efektywność energetyczna

Kolejnym istotnym aspektem jest efektywność energetyczna suszarni. Suszenie zbóż wymaga znacznej ilości energii, więc wybór suszarni o odpowiedniej mocy i zespole napędu elektrycznego może przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz wpłynąć korzystnie na środowisko naturalne. 

Nowoczesna suszarnia do zboża wyposażona w zaawansowane systemy kontroli temperatury i wilgotności może efektywnie wykorzystywać energię, ograniczając jednocześnie zużycie.

System suszenia

Istnieją różne systemy suszenia dostępne na rynku, takie jak suszenie konwekcyjne, suszenie grawitacyjne czy suszenie mieszane. Każdy z tych systemów ma swoje zalety i ograniczenia, dlatego ważne jest zrozumienie, który będzie najlepiej odpowiadał potrzebom konkretnej farmy. 

Suszenie konwekcyjne, wykorzystujące gorące powietrze do osuszania ziarna, jest często stosowane ze względu na szybkość i skuteczność, podczas gdy suszenie grawitacyjne może być bardziej ekonomiczne w eksploatacji.

Źródło energii

Kolejnym ważnym czynnikiem decyzyjnym jest źródło energii, które będzie napędzać suszarnię. Suszarnie mogą być zasilane gazem, olejem opałowym, prądem elektrycznym lub biomasą. Suszarnie najczęściej są wyposażone w:

  • palniki olejowe (opcjonalnie z pełnym wymiennikiem ciepła),
  • palniki gazowe ze zintegrowanym parownikiem. 

Wybór odpowiedniego źródła energii zależy od dostępności i kosztów paliwa, lokalnych regulacji oraz preferencji właściciela farmy. Trzeba też przy tym rozważyć korzyści środowiskowe poszczególnych źródeł energii i ich wpływ na emisję gazów cieplarnianych.

Koszty inwestycyjne i operacyjne

Oczywiście istotnym aspektem przy wyborze suszarni do zboża są koszty inwestycyjne i operacyjne. Suszarnie różnią się pod względem ceny zakupu, kosztów instalacji oraz kosztów eksploatacji, takich jak zużycie energii, koszty konserwacji i napraw. Warto dokładnie przeanalizować te wydatki i zwrócić uwagę na potencjalne oszczędności, jakie mogą wyniknąć z wyboru suszarni o wyższej efektywności energetycznej czy dłuższym okresie gwarancji.