Jak magazynować ziarna zbóż?

Jak magazynować ziarna zbóż

Jak magazynować ziarna zbóż?

Właściwy zbiór zboża to tylko jeden z elementów, który zapobiega stratom. Ogromne znaczenie dla jakości ziaren ma przede wszystkim ich przechowywanie – jest to istotne zarówno w okresie dojrzewania, jak i w późniejszych miesiącach, również jeśli przeznaczeniem jest pasza. Jak zatem właściwie magazynować zboże by uniknąć strat?
Źle przechowywane ziarna to przede wszystkim ogromne straty dla portfela. Stare spichlerze to przede wszystkim łatwa zdobycz dla ptaków czy gryzoni, które oprócz zjadania zbiorów mogą doprowadzić do rozprzestrzenienia się chorób, bakterii czy grzybów.

Dlaczego ważne jest właściwe magazynowanie ziaren zbóż?

Nieodpowiednie przechowywanie zboża to przede wszystkim pożywka dla różnego rodzaju bakterii oraz grzybów, które prowadzą do ogromnych strat – takie ziarna nie nadają się nie tylko do sprzedaży, ale też i do przetworzenia ich na paszę. Bakterie oraz grzyby rozwijają się przede wszystkim w momencie wystąpienia wysokiej wilgotności ziaren oraz przy wysokiej temperaturze, o co nie trudno w momencie ich fermentacji.
Dodatkowym problemem są również szkodniki, do których zalicza się zarówno gryzonie, jak i ptaki, które łatwo mogą dostać się do zbiorników usytuowanych na poddaszach czy stodołach. Ptaki odpowiadają również za wprowadzenie do zbiorów pajęczaków czy wołków zbożowych, które rozmnażają się wyjątkowo szybko powodując utratę cennych zbiorów.

Jak przechowywać ziarna zbóż aby uniknąć znaczących strat?

Ziarna należy składować w betonowych lub metalowych silosach albo w magazynach płaskich, dzięki czemu unikniemy większych strat zbiorów. W ten sposób ograniczamy dostęp szkodnikom, ale też i możemy monitorować poziom wilgotności, który sprzyja powstawaniu bakterii oraz grzybów.
I to właśnie pełen system monitoringów, do którego wlicza się także właściwe czujniki sprawdzające poziom wilgotności oraz temperatury, pozwala na właściwe przechowywanie ziaren. Pionowe zbiorniki powinny również być wyposażone w specjalne urządzenia do wietrzenia i suszenia, które należy uruchomić w momencie gdy czujniki wskażą wyższą niż 17% wilgotność zbóż.

Przygotowanie magazynów dla ziaren

Posiadanie dobrze wyposażonych silosów to jednak nie wszystko. Silosy powinny posiadać aparaturę dzięki której transport zboża będzie możliwy, co ułatwi zarówno załadunek silosów, jak i późniejszą sprzedaż zboża.
Aby uniknąć infekcji ziaren magazyny muszą być dokładnie czyszczone i dezynfekowane przed przyjęciem tegorocznych zbiorów – to jeden z podstawowych sposobów na uniknięcie chorób grzybowych.
Coroczne przygotowanie silosów to też okazja do sprawdzenia całej aparatury, a także ich konserwacji, dzięki czemu unikniemy przykrych niespodzianek, które mogą mieć wpływ na jakość naszych zbiorów.
Magazynowanie ziaren zbóż wymaga przede wszystkim właściwej infrastruktury, dzięki czemu zapewnimy im właściwą ochronę tak przed szkodnikami, jak i infekcjami. Podczas budowy magazynu warto zainwestować we właściwą aparaturę do monitorowania oraz osuszania, co zdecydowanie wpłynie na jakość zgromadzonych ziaren.