ŚRODKI KONSERWUJĄCE I ZAKISZAJĄCE

Na podstawie wieloletnich doświadczeń wprowadziliśmy do sprzedaży środek konserwujący i zakiszający AGRIPAK ACID do zakiszania w rękawach foliowych i w silosach przejazdowych materiałów paszowych, jak również do konserwacji mokrych zbóż i kukurydzy na pryzmach.

– zabezpiecza materiały i mieszanki paszowe przed rozwojem pleśni i wytwarzaniem przez nie mykotoksyn,
– zabezpiecza materiały i mieszanki paszowe przed rozwojem bakterii toksynotwórczych,
– obniża straty składników pokarmowych,
– ułatwia proces granulacji, zmniejszając przy tym zużycie energii,
– ogranicza zagrzewanie i psucie kiszonek w czasie wybierania pryzmy,
– przyspiesza proces kiszenia,
– zakwaszenie środowiska paszy i treści pokarmowej,
– polepsza zdrowotność zwierząt, zmniejsza upadki,
– zwiększa przyrosty masy ciała zwierząt, zmniejsza zużycie paszy na 1 kg przyrostu.

Preparat AGRIPAK ACID jest dodatkiem przeznaczonym do zabezpieczania materiałów i mieszanek paszowych przed rozwojem pleśni i bakterii patogennych. Zwłaszcza zboża, a szczególnie kukurydza i pszenica są naturalnie skażone przez mikroorganizmy (bakterie, drożdże, grzyby), dlatego też zalecane jest jak najszybsze zabezpieczenie ziarna zbóż i kukurydzy przed rozwojem grzybów. W przeciwnym wypadku możemy odnotować lawinowe namnażanie się grzybów w trakcie przechowywania. Dzieje się tak, gdyż w wyniku metabolizmu pleśni tworzy się woda i podnosi się temperatura w zbiornikach ze zbożem, co w konsekwencji doprowadza do dalszego rozwoju pleśni. Skutkiem namnażania się grzybów jest nie tylko utrata wartości pokarmowej ziarna (spadek zawartości aminokwasów egzogennych, tłuszczu, wartości energetycznej, witamin) oraz pogorszenie smakowitości. Znacznie groźniejsze są metabolity powstające wskutek metabolizmu grzybów, a więc mykotoksyny. Podawanie zwierzętom materiału porażonego mykotoksynami prowadzi do pogorszenia wyników produkcyjnych (przyrostów masy ciała, konwersji paszy, wskaźników rozrodczych), a przy dużym skażeniu – do biegunek i upadków.

Działanie preparatu AGRIPAK ACID polega na wnikaniu zawartych w nim kwasów organicznych i ich soli do wnętrza komórki i zakłóceniu równowagi mikroorganizmu skutkiem nadmiaru jonów wodorowych i związane z tym obniżenie pH płynu komórkowego oraz utrudnianiu rozmnażania się patogenów w wyniku zakłócenia syntezy DNA przez anion kwasu lub soli.

Oprócz bezpośredniego wpływu na mikroorganizmy, AGRIPAK ACID wiąże wodę, która jest wykorzystywana przez mikroorganizmy do wzrostu. AGRIPAK ACID ogranicza także kondensację pary wodnej w silosach zbożowych, która wzrasta zwłaszcza w niekorzystnych warunkach przechowywania – szczególnie przy dużych dobowych wahaniach temperatury.

Głównym składnikiem aktywnym w preparacie AGRIPAK ACID jest kwas propionowy oraz jego sól (propionian amonu). Dzięki temu AGRIPAK ACID wykazuje bardzo wysoką aktywność antygrzybową zwłaszcza w stosunku do grzybów pleśniowych.

W skład preparatu AGRIPAK ACID wchodzi także kwas mrówkowy, dzięki czemu charakteryzuje się on także silnym oddziaływaniem antybakteryjnym, zwłaszcza przeciw bakteriom Gram-ujemnym, jak Salmonella i Escherichia coli. AGRIPAK ACID wpływa na obniżenie pH hamując rozwój patogenów. Dzięki zawartości kwasu mrówkowego wykazuje także intensywne, bezpośrednie, selektywne działanie bakteriobójcze. Kwas mrówkowy jest szczególnie efektywny w przenikaniu do wnętrza komórek bakterii warunkowo chorobotwórczych, takich jak Salmonella i pałeczki okrężnicy (E. Coli). Efektywnie doprowadza on do nadmiaru jonów wodorowych w komórkach patogenów, obniżając pH płynu komórkowego i prowadząc do ich śmierci. Drugi mechanizm działania tego kwasu polega na utrudnianiu rozmnażania się patogenów w wyniku zakłócenia syntezy DNA przez anion kwasu.

Z kolei występujący również w składzie AGRIPAK ACID benzoesan sodowy jest substancją chemiczną, która wykazuje bardzo dobre właściwości konserwujące. Ten organiczny związek chemiczny zabezpiecza przed namnażaniem się grzybów poprzez zahamowanie rozwoju drobnoustrojów i ich przetrwalników. Ponadto – dzięki dodaniu tego składnika – obserwujemy wolniejsze rozwijanie się wirusów i bakterii chorobotwórczych. Benzoesan sodu zapewnia stabilniejszy proces kiszenia, hamując rozwój pleśni i drożdży w środowisku kwaśnym (pH ok. 3 – 4,5).