Alkalizacja

Dlaczego alkabupHa?

Niedawne porozumienie w Wielkiej Brytanii niektórych dietetyków i weterynarzy zakłada, że kwasica bezobjawowa (SARA) u brytyjskich krów mlecznych może występować u 75 do 80% stada w okresie żywienia zimowego.
Ma to znaczące negatywne skutki, w tym:

– Słabe trawienie
– Niedostateczne użycie pasz objętościowych w diecie
– Problemy z płodnością
– Słaba wydajność paszy
– Ograniczone tempo wzrostu bydła dorastającego /dojrzałego ubojowo
– Długoterminowe uszkodzenia wątroby zarówno u krów mlecznych, jak i bydła dojrzałego ubojowo
– NISKI poziom przyjmowania pożywienia
– Niska wydajność
– Problemy zdrowotne stóp
– Nadmierna produkcja gazów cieplarnianych
– Niski pobór składników odżywczych
– Niska jakość mleka
– Problemy dobrobytu zwierząt
– AlkabupHa zwalcza przyczyny problemów z kwasicą, często występujących w przypadku wielu diet opartych na kiszonce dla krów mlecznych, bydła opasowego, owiec i kóz.
– Alkabupha działa bezpośrednio na kwasy w wyżej wspomnianej diecie w celu podniesienia pH i poprawy zdolności ochronnych.
– pH zasadowe chroni i poprawia funkcjonowanie żwacza.
– Alkabupha jest oparte na białku i ogranicza lub eliminuje potrzebę zakupu dodatkowych suplementów białkowych. Jest to szczególnie istotne dla diet opartych na kiszonce kukurydzianej oraz kiszonce z traw niskobiałkowych.
[/column]

Czym jest alkabupHa?

Alkabupha jest starannie wytwarzaną paszą z mini-granulek, zaprojektowaną do wykorzystania mocy naszej technologii zasadowej. Jest to sposób zapewnienia rozwiązania, które zostało szeroko sprawdzone w formie Alkalage i Alkagrain w dietach przez dziesięciolecia.

Podejście to umożliwia niemal każdemu rolnikowi zastosowanie tej technologii w sezonie żywieniowym zamiast prostego użycia Home n’ Dry do utrzymania plonów przez długi okres czasu. Oba zastosowania tej technologii są w praktyce całkowicie kompatybilne.

Alkabupha poprawia „bazowe obciążenie kwasowe” w dietach przeżuwaczy, aby znacznie ograniczyć ryzyko i wpływ kwasicy oraz SARA na wydajność żwacza.

Alkabupha czyni to poprzez uwalnianie zasadowego, reaktywnego amoniaku do pasz objętościowych. Amoniak reaguje z kwasem, podnosząc pH i redukując lub eliminując obciążenie kwasowe. Jednocześnie zatrzymuje składniki odżywcze w nowych solach amonowych, które stanowią wysokiej jakości składniki w układzie żwacza. To również pozwala zachować te wartościowe składniki w formie soli amonowych.

pH żwacza

Prawidłowe funkcjonowanie żwacza wymaga pH, które jest umiarkowanie, lecz niezbyt kwasowe. Idealny zakres pH to 5,75 do 6,75. Poniżej przedstawione zostały wyniki danych żywieniowych zebranych u krów mlecznych przed i po zastosowaniu AlkabupHa w podstawowej porcji. AlkabupHa zapewnia efekt poprzez system białkowy, który rozwiązuje problemy dietetyczne kwasicy i SARA, a następnie jest wykorzystywany, jako ekonomiczne źródło białka.

Przeżuwacz ma niesamowitą zdolność ochrony poziomów pH w drodze naturalnych procesów przeżuwania pokarmu i produkcji śliny. Jednakże, w nowoczesnych systemach produkcji, jest to często niewystarczające i wymaga wsparcia. Tradycyjnie obejmuje to podawanie dodatkowych środków ochronnych, drożdży paszowych oraz tworzenie mniej energetycznych diet niż jest to wymagane dla optymalnej produkcji i zdrowia. „Bazowe obciążenie kwasowe” jest często traktowane jak kwestia niepodlegająca kontroli.
AlkabupHa jest unikatowy i umożliwia bezpośrednie zwalczanie i obniżanie lub eliminację bazowego obciążenia kwasowego PRZED spożyciem.
AlkabupHa zapewnia efekt poprzez system białkowy, który rozwiązuje problemy kwasicy i SARA oraz następnie jest wykorzystywany, jako ekonomiczne źródło białka.

AlkabupHa w diecie

AlkabupHa może być stosowany w dietach dowolnego typu przeżuwaczy. Standardowe tempo podawania wynosi od 300g do 1.500g dziennie dla krów mlecznych – równowartość ok. 3% do 12% suchej masy zgodnie z obciążeniem kwasowym w dostępnej kiszonce.

W celu zapewnienia skuteczności, granulki AlkabupHa muszą zostać dokładnie wymieszane z paszą objętościową. Granulki muszą zostać wymieszane ze wszystkimi paszami objętościowymi i muszą stanowić część każdej mieszanki. AlkabupHa zacznie działać bezzwłocznie, lecz całkowity efekt może wymagać odczekania godziny lub dwóch, natomiast proces ten zachodzi w korycie i nie powoduje żadnych problemów z przyjmowaniem ani też ze smakiem dla zwierzęcia.

Oczywistym jest, że nie jest konieczne całkowite usunięcie obciążenia kwasowego z diety, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z wprowadzenia AlkabupHa do mieszanki, dlatego też wstępne tempo podawania wynoszące ok. 500g dziennie dla krów mlecznych najprawdopodobniej zapewni poprawę w przyjmowaniu paszy i ograniczeniu skutków obciążenia kwasowego dla zwierząt.

Po wstępnym etapie, np. po tygodniu do 10 dni, możliwe jest pozostawienie danej diety bez zmian lub podjęcie próby jej dalszego ulepszenia. Wymaga to zrównoważenia diety i rozważenia zastosowania większej lub mniejszej dawki AlkabupHa. Oznacza to również konieczność rozważenia następujących kwestii:
• Zwiększenie tempa podawania AlkabupHa w celu poprawienia efektu „alkalizowania”.
• Należy upewnić się, że poziomy białka zostały dopasowane, aby umożliwić znaczący udział AlkabupHa.
• Opracowanie „szybszej” diety wymaganej w celu osiągnięcia lepszej wydajności.
• W miarę poprawy funkcjonowania żwacza występuje zwiększone zapotrzebowanie na białko rozkładane w żwaczu, dostarczane przez AlkbupHa, umożliwiające ograniczenie zużycia kosztownego białka zastępczego.
• Należy sprawdzić, czy dalsze stosowanie suplementów i środków ochronnych w diecie jest konieczne, wziąwszy pod uwagę poprawę funkcjonowania żwacza zapewnioną przez AlkabupHa.

Home n’Dry

Dlaczego Home n’Dry

Granulki Home n’ Dry stanowią podstawę technologii Alkasystems.
Opracowane po obszernych badaniach i testach ponad 30 lat temu stanowią unikatowy, wysokobiałkowy składnik paszy, który umożliwia rolnikom, dietetykom oraz producentom pasz na zmaksymalizowanie potencjału swoich upraw, pasz i diet.
Stosowane do obróbki DOJRZAŁYCH ziaren zbóż i upraw

Czym jest Home n’ Dry

Granulki Home n’ Dry składają się z mniej więcej równych ilości mocznika do pasz technicznych oraz pełnotłustej soi oraz niewielkiej ilości innych składników paszy w celu stabilizacji granulek.
Mocznik to kluczowe źródło azotu do uwalniania amoniaku z Home n’ Dry. Inżynieria w procesie tworzenia granulek oznacza, że powstała pasza nie zawiera nawet śladowych ilości mocznika.

Jak to działa?

Łatwe w JEDNOETAPOWYM UŻYCIU – po kontakcie z wilgocią, granulki Home n’ Dry uwalniają amoniak do upraw lub paszy, niszcząc mikroby, pleśń i niektóre mikotoksyny, skutecznie sterylizując plon.

Po uwolnieniu amoniaku, w wyniku działania enzymu, następuje kolejna reakcja, która pozostawia zasadowe sole amonowe, głównie dwuwęglan amonu (który jest również doskonałym środkiem chroniącym żwacz i źródłem azotu) oraz pełnotłustą soję.

Uprawy stają się zasadowe, stabilne i bogatsze w białko oraz w miarę reakcji amoniaku z ligniną w ścianach komórkowych roślin, uprawy stają się lżej strawne.

Wysoki poziom pH w obrabianych materiałach pomaga chronić żwacz przeciw nadmiernej kwasowości oraz umożliwia całkowicie nowe podejście do pasz oraz technik żywienia.

Zastosowanie Alkasystems poprzez użycie Home n’ Dry może pomóc stawić czoła wyzwaniom współczesnego rolnictwa poprzez utrzymanie lepszego poziomu przyjmowania paszy oraz ogólnego stanu zwierząt, jednocześnie zapewniając lepszy uzysk i poprawiając użycie własnych lub lokalnych pasz objętościowych i karm.

RUMIX3 WZBOGACENIE DAWKI POKARMOWEJ

Potrójny efekt

 • Alkalizacja dawki pokarmowej;
 • Źródło białka z roślin niemodyfikowanych genetyczne, które jest trawione z żwaczu;
 • Poprawa wyników hodowli oraz stanu zdrowia bydła.

Ryzyko wynikające ze stosowania kiszonek

Kiszonki z trawy lub kukurydzy posiadają pH, które wynosi około 4, co może oznaczać wysoką zawartość kwasu (mlekowego i octowego). To oznacza spożywanie przez bydło pomiędzy 1 i 1,5 kg kwasów, które wywierają wpływ na zakwaszenie żwacza.

Konsekwencje zakwaszenia:

 • Obniżenie wartości pH żwacza;
 • Nieregularne spożycie paszy/niejednorodne odchody bydła;
 • Zmniejszenie rezultatów: mleka i przyrostu.

Potrójny efekt działania Rumix3 jest oparty na:

Alkalizacji mieszanej dawki pokarmowej

 • Wzrost wartości pH TMR-u o 1 punkt;
 • Bardziej stabilne pH żwacza;
 • Krótszy okres czasu z pH o wartości poniżej 6;
 • Bardziej intensywne przeżuwanie;
 • Zwiększona skuteczność mikroflory żwacza.

Zapewnia białko ulegające degradacji w żwaczu

 • Zastępuje mocznik i umożliwia zachowanie paszy bogatej w białko
 • 350 g Rumix3 1,4 kg mączki rzepakowej lub 1 kg mączki rzepakowej + 50 g mocznika 1 kg paszy sojowej lub 0,7 soi + 50 g mocznika
 • Źródło białka otrzymywane na bazie składników niemodyfikowanych genetycznie;
 • Możliwość zwiększenia zawartości skrobi w paszy

Rezultaty

 • Wzrost produkcji mleka: +1 kg mleka 7%;
 • Zmniejszenie liczby komórek somatycznych.

Zootechniczny efekt Rumix3

 • Stabilne pH żwacza sprzyjające zwiększeniu liczby korzystnie oddziałujących bakterii
 • Lepszy stan zdrowia bydła oraz zwiększona odporność
 • Poprawa trawienia oraz regularne wypróżnienia
 • +1 kg/mleka/krowa/dzień Zmniejszenie liczby komórek somatycznych

Opis

GŁÓWNA SPECYFIKACJA

 • Zawiera mocznik;
 • Roślinny nośnik <0,9% GMO;
 • Tlenek magnezu;
 • Morskie algi wapienne;
 • Siarczan sodu.

CHARAKTERYSTYKA

 • Postać: Proszek
 • ZASTOSOWANIE

 • Krowy mleczne: 200-400 g/krowa/dzień w porcji paszy;
 • Ściśle przestrzegać zaleceń firmy Vitalac;
 • Pasza może być podawana wyłącznie ściśle określonym gatunkom zwierząt.
 • Mocznik może być podawany wyłącznie zwierzętom z prawidłowo funkcjonującym żwaczem. Osiągnięcie maksymalnej dawki jest możliwe w przypadku stopniowego zwiększania ilości mocznika w paszy. Maksymalna dawka mocznika może stanowić wyłącznie część diety bogatej w dobrze przyswajalne węglowodany i niskiej w rozpuszczalny azot. Azot pochodzący z mocznika powinien stanowić do 30% substancji obecnego w dziennej dawce pokarmowej.
  Pozostałe informacje: Maksymalne dawki mocznika: 30 g mocznika/100 kg żywej wagi/dziennie w przypadku tuczu cieląt oraz 25 g mocznika/100 kg żywej wagi/dziennie w przypadku mlecznych krów.

  DZIAŁANIE

  • Alkalizacja TMR-u i buforowanie wartości pH żwacza;
  • Zapewnienie źródła łatwo trawionego, niemodyfikowanego genetycznie białka dla żwacza;
  • Poprawa rezultatów oraz zdrowy układ trawienny.

  OPAKOWANIE

  • Torby 25 kg-500 kg oraz duże torby o wadze 1000 kg

  PRZECHOWYWANIE

  • Zużyć w ciągu 12 miesięcy do daty produkcji.
  • Szybko zużyć produkt przechowywany w otwartej torbie. Po otwarciu dokładnie zamknąć torbę.
  • Przechowywać poza zasięgiem zwierząt, w chłodnym i suchym miejscu (w temperaturze maksymalnie 20ºC).

  Glycoline – zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy

  REZULTATY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA PRODUKTU

  Zwiększenie produkcji mleka w szczycie laktacji
  Zwiększenie apetytu i spożycia suchej paszy
  Redukcja utraty masy ciała
  Skrócenie okresu międzywycieleniowego – pierwsza ruja
  Zmniejszona liczba przypadków kwasicy i przemieszczeń trawieńca.

  SKŁAD

  Prekursory glukozy: Glikol propylenowy – Sorbitol płynny- Glicerol – Sód lub Propionian wapnia – Kobalt – Niacynamid 3a315
  Proszek i pellet: nośnik roślinny i mineralny
  Wartość energetyczna: 1,7 UFL/kg wagi brutto (płyn) oraz 1 UFL/kg wagi brutto (pellet) kg

  SPOSÓB UŻYTKOWANIA

  Płyn GLYCOLINE Dostarczenie za pomocą pompy automatycznego karmidła dozującego lub wymieszanie z dawką pokarmową:
  Przed wycieleniem: 150 ml/krowa/dziennie w ciągu 2 do 3 tygodni Po wycieleniu: 300 ml/krowa/dziennie przez minimum 25 dni W przypadku wysoko wydajnych krów, podawać 150 ml/dziennie do 10 tygodni po wycieleniu.

  Indywidualne dawkowanie:
  Systematycznie: 400 ml/dziennie przez 5 dni po ocieleniu
  Leczenie kwasicy: 400 ml/krowa/dziennie przez 5 dni (przez okres 6 tygodni po wycieleniu)

  Proszek lub pellet GLYCOLINE
  350 g/zwierzę/dziennie przez 20 dni przed i 30 po wycieleniu Przed rozpoczęciem stosowania tego produkt lub wydłużeniem czasu jego użytkowania, zaleca się skonsultowanie się ze specjalistą ds. karmienia zwierząt albo weterynarzem.
  Produkt może być stosowany wyłącznie w przypadku ściśle określonych gatunków zwierząt.

  OPAKOWANIE – POSTAĆ

  Opis: Brązowy, lekko różowy i lepki płyn;Proszek lub pellet wielkości 6 mm.

  Opakowanie: Beczki 33 kg-66 kg-237 kg-1120 kg; Torby 25 kg. Zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.