Alkalizacja

Odpowiednio wysokie pH kiszonki z ziarna zbóż, zdrowszy, bo mniej zakwaszony TMR, większa zawartość białka w paszy, lepsza strawność skrobi, wzrost wydajności nawet o 1,5–3 litry mleka dziennie od krowy, poprawa zawartości tłuszczu i białka w mleku – czy takie profity z żywieniowego punktu widzenia możliwe są do osiągnięcia? Okazuje się, że jak najbardziej, a przynieść je może alkalizacja ziarna lub śruty, czyli m.in. mocznikowanie kiszonki z kukurydzy lub mocznikowanie zboża. Niedawne porozumienie w Wielkiej Brytanii niektórych dietetyków i weterynarzy zakłada, że kwasica bezobjawowa (SARA) u brytyjskich krów mlecznych może występować u 75 do 80% stada w okresie żywienia zimowego.
Ma to znaczące negatywne skutki, w tym:

– Słabe trawienie
– Niedostateczne użycie pasz objętościowych w diecie
– Problemy z płodnością
– Słaba wydajność paszy
– Ograniczone tempo wzrostu bydła dorastającego /dojrzałego ubojowo
– Długoterminowe uszkodzenia wątroby zarówno u krów mlecznych, jak i bydła dojrzałego ubojowo
– NISKI poziom przyjmowania pożywienia
– Niska wydajność
– Problemy zdrowotne stóp
– Nadmierna produkcja gazów cieplarnianych
– Niski pobór składników odżywczych
– Niska jakość mleka
– Problemy dobrobytu zwierząt

Prawidłowe funkcjonowanie żwacza wymaga pH, które jest umiarkowanie, lecz niezbyt kwasowe. Idealny zakres pH to 5,75 do 6,75. Poniżej przedstawione zostały wyniki danych żywieniowych zebranych u krów mlecznych przed i po zastosowaniu Alkabuphaw podstawowej porcji. Alkabupha zapewnia efekt poprzez system białkowy, który rozwiązuje problemy dietetyczne kwasicy i SARA, a następnie jest wykorzystywany, jako ekonomiczne źródło białka.

Przeżuwacz ma niesamowitą zdolność ochrony poziomów pH w drodze naturalnych procesów przeżuwania pokarmu i produkcji śliny. Jednakże, w nowoczesnych systemach produkcji, jest to często niewystarczające i wymaga wsparcia. Tradycyjnie obejmuje to podawanie dodatkowych środków ochronnych, drożdży paszowych oraz tworzenie mniej energetycznych diet niż jest to wymagane dla optymalnej produkcji i zdrowia. „Bazowe obciążenie kwasowe” jest często traktowane jak kwestia niepodlegająca kontroli.

Alkabupha jako sposób na żywienie zasadowe

Alkabupha jest starannie wytwarzaną paszą z mini-granulek, zaprojektowaną do wykorzystania mocy naszej technologii zasadowej.

Alkabupha poprawia „bazowe obciążenie kwasowe” w dietach przeżuwaczy, aby znacznie ograniczyć ryzyko i wpływ kwasicy oraz SARA na wydajność żwacza.

Alkabupha czyni to poprzez uwalnianie zasadowego, reaktywnego amoniaku do pasz objętościowych. Amoniak reaguje z kwasem, podnosząc pH i redukując lub eliminując obciążenie kwasowe. Jednocześnie zatrzymuje składniki odżywcze w nowych solach amonowych, które stanowią wysokiej jakości składniki w układzie żwacza. To również pozwala zachować te wartościowe składniki w formie soli amonowych.

Alkabupha jest unikatowy i umożliwia bezpośrednie zwalczanie i obniżanie lub eliminację bazowego obciążenia kwasowego przed spożyciem.

Alkabupha zapewnia efekt poprzez system białkowy, który rozwiązuje problemy kwasicy i SARA oraz następnie jest wykorzystywany, jako ekonomiczne źródło białka.
Alkabupha może być stosowany w dietach dowolnego typu przeżuwaczy. Standardowe tempo podawania wynosi od 300g do 1.500g dziennie dla krów mlecznych – równowartość ok. 3% do 12% suchej masy zgodnie z obciążeniem kwasowym w dostępnej kiszonce.

Mocznikowanie zboża

W celu zapewnienia skuteczności, granulki Alkabupha muszą zostać dokładnie wymieszane z paszą objętościową. Granulki muszą zostać wymieszane ze wszystkimi paszami objętościowymi i muszą stanowić część każdej mieszanki. Alkabupha zacznie działać bezzwłocznie, lecz całkowity efekt może wymagać odczekania godziny lub dwóch, natomiast proces ten zachodzi w korycie i nie powoduje żadnych problemów z przyjmowaniem ani też ze smakiem dla zwierzęcia. Alkalizacja zbóż – mocznikowanie zboża – pozostaje bez wpływu na walory smakowe i strukturalne paszy.

Oczywistym jest, że nie jest konieczne całkowite usunięcie obciążenia kwasowego z diety, aby cieszyć się korzyściami płynącymi z wprowadzenia Alkabupha do mieszanki, dlatego też wstępne tempo podawania wynoszące ok. 500g dziennie dla krów mlecznych najprawdopodobniej zapewni poprawę w przyjmowaniu paszy i ograniczeniu skutków obciążenia kwasowego dla zwierząt.

Po wstępnym etapie, np. po tygodniu do 10 dni, możliwe jest pozostawienie danej diety bez zmian lub podjęcie próby jej dalszego ulepszenia. Wymaga to zrównoważenia diety i rozważenia zastosowania większej lub mniejszej dawki Alkabupha. Oznacza to również konieczność rozważenia następujących kwestii:

 • Zwiększenie tempa podawania Alkabupha w celu poprawienia efektu „alkalizowania”.
 • Należy upewnić się, że poziomy białka zostały dopasowane, aby umożliwić znaczący udział Alkabupha.
 • Opracowanie „szybszej” diety wymaganej w celu osiągnięcia lepszej wydajności.
 • W miarę poprawy funkcjonowania żwacza występuje zwiększone zapotrzebowanie na białko rozkładane w żwaczu, dostarczane przez AlkbupHa, umożliwiające ograniczenie zużycia kosztownego białka zastępczego.
 • Należy sprawdzić, czy dalsze stosowanie suplementów i środków ochronnych w diecie jest konieczne, wziąwszy pod uwagę poprawę funkcjonowania żwacza zapewnioną przez Alkabupha Może się bowiem okazać, iż dalsze mocznikowanie kiszonki z kukurydzy lub mocznikowanie zboża innego gatunku nie jest wymagane.

CZYM JEST HOME N’DRY

Granulki Home n’ Dry stanowią podstawę technologii alkalizacji.
Opracowane po obszernych badaniach i testach ponad 30 lat temu stanowią unikatowy, wysokobiałkowy składnik paszy, który umożliwia rolnikom, dietetykom oraz producentom pasz na zmaksymalizowanie potencjału swoich upraw, pasz i diet.
Stosowane do obróbki dojrzałych ziaren zbóż i upraw. Granulki Home n’ Dry składają się z mniej więcej równych ilości mocznika do pasz technicznych oraz pełnotłustej soi oraz niewielkiej ilości innych składników paszy w celu stabilizacji granulek.
Mocznik to kluczowe źródło azotu do uwalniania amoniaku z Home n’ Dry. Inżynieria w procesie tworzenia granulek oznacza, że powstała pasza nie zawiera nawet śladowych ilości mocznika.
Łatwe w jednoetapowym urzyciu – po kontakcie z wilgocią, granulki Home n’ Dry uwalniają amoniak do upraw lub paszy, niszcząc mikroby, pleśń i niektóre mikotoksyny, skutecznie sterylizując plon.

Po uwolnieniu amoniaku, w wyniku działania enzymu, następuje kolejna reakcja, która pozostawia zasadowe sole amonowe, głównie dwuwęglan amonu (który jest również doskonałym środkiem chroniącym żwacz i źródłem azotu) oraz pełnotłustą soję.

Uprawy stają się zasadowe, stabilne i bogatsze w białko oraz w miarę reakcji amoniaku z ligniną w ścianach komórkowych roślin, uprawy stają się lżej strawne.
Wysoki poziom pH w obrabianych materiałach pomaga chronić żwacz przeciw nadmiernej kwasowości oraz umożliwia całkowicie nowe podejście do pasz oraz technik żywienia.
Zastosowanie Home n’ Dry może pomóc stawić czoła wyzwaniom współczesnego rolnictwa poprzez utrzymanie lepszego poziomu przyjmowania paszy oraz ogólnego stanu zwierząt, jednocześnie zapewniając lepszy uzysk i poprawiając użycie własnych lub lokalnych pasz objętościowych i karm.

RUMIX3 – WZBOGACENIE DAWKI POKARMOWEJ

Kiszonki z trawy lub kukurydzy posiadają pH, które wynosi około 4, co może oznaczać wysoką zawartość kwasu (mlekowego i octowego). To oznacza spożywanie przez bydło pomiędzy 1 i 1,5 kg kwasów, które wywierają wpływ na zakwaszenie żwacza i konsekwencje w postaci:

 • Obniżenia wartości pH żwacza;
 • Nieregularne spożycie paszy/niejednorodne odchody bydła;
 • Zmniejszenie rezultatów hodowli: spadek mleczności i przyrostu.

Alkalizacji mieszanej dawki pokarmowej przy pomocy RUMIX 3 przynosi efekty w postaci:

 • Alkalizacji dawki pokarmowej,
 • Źródło białka z roślin niemodyfikowanych genetyczne, które jest trawione z żwaczu,
 • Poprawa wyników hodowli oraz stanu zdrowia bydła,
 • Wzrost wartości pH TMR-u o 1 punkt;
 • Bardziej stabilne pH żwacza;
 • Krótszy okres czasu z pH o wartości poniżej 6;
 • Bardziej intensywne przeżuwanie;
 • Zwiększona skuteczność mikroflory żwacza.

RUMIX 3 Zapewnia białko ulegające degradacji w żwaczu

 • Zastępuje mocznik i umożliwia zachowanie paszy bogatej w białko
 • 350 g Rumix3 1,4 kg mączki rzepakowej lub 1 kg mączki rzepakowej + 50 g mocznika 1 kg paszy sojowej lub 0,7 soi + 50 g mocznika
 • Źródło białka otrzymywane na bazie składników niemodyfikowanych genetycznie;
 • Możliwość zwiększenia zawartości skrobi w paszy

Rezultaty

 • Wzrost produkcji mleka: +1 kg mleka 7%;
 • Zmniejszenie liczby komórek somatycznych.

Zootechniczny efekt RUMIX3

 • Stabilne pH żwacza sprzyjające zwiększeniu liczby korzystnie oddziałujących bakterii
 • Lepszy stan zdrowia bydła oraz zwiększona odporność
 • Poprawa trawienia oraz regularne wypróżnienia
 • +1 kg/mleka/krowa/dzień Zmniejszenie liczby komórek somatycznych

Główna specyfikacja:

 • Zawiera mocznik;
 • Roślinny nośnik <0,9% GMO;
 • Tlenek magnezu;
 • Morskie algi wapienne;
 • Siarczan sodu.
 • W postaci proszku

Zastosowanie:

 • Krowy mleczne: 200-400 g/krowa/dzień w porcji paszy,
 • Ściśle przestrzegać zaleceń producenta,
 • Pasza może być podawana wyłącznie ściśle określonym gatunkom zwierząt.

Mocznik może być podawany wyłącznie zwierzętom z prawidłowo funkcjonującym żwaczem. Osiągnięcie maksymalnej dawki jest możliwe w przypadku stopniowego zwiększania ilości mocznika w paszy. Maksymalna dawka mocznika może stanowić wyłącznie część diety bogatej w dobrze przyswajalne węglowodany i niskiej w rozpuszczalny azot. Azot pochodzący z mocznika powinien stanowić do 30% substancji obecnego w dziennej dawce pokarmowej.
Pozostałe informacje: Maksymalne dawki mocznika: 30 g mocznika/100 kg żywej wagi/dziennie w przypadku tuczu cieląt oraz 25 g mocznika/100 kg żywej wagi/dziennie w przypadku mlecznych krów.

Działanie:

 • Alkalizacja TMR-u i buforowanie wartości pH żwacza;
 • Zapewnienie źródła łatwo trawionego, niemodyfikowanego genetycznie białka dla żwacza;
 • Poprawa rezultatów oraz zdrowy układ trawienny.

Interesuje Państwa alkalizacja zbóż? Zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące kwestii mocznikowania zboża, w tym mocznikowania kiszonki z kukurydzy oraz innych pasz.
W silosie, rękawie, a może w balotach