Artykuły

Program 8.2
„AGRIPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA”
informuje o otrzymaniu dofinansowania na realizcję projektu:

„Automatyzacja procesów biznesowych realizowanych z dostawcami i odbiorcami poprzez system B2B”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 8.2.

Termin realizacji projektu: 01.02.2014 – 31.01.2015.
Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne, www.signum.org.pl.

„DOTACJE NA INNOWACJE”
„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

www.parp.gov.pl
www.poig.gov.pl
www.europa.eu/index_pl.htm
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.mrr.gov.pl

inno