gniecenie i zakiszanie ziarna

Kukurydza jest podstawową rośliną wykorzystywaną w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Wysoka wartość pokarmowa, wysokie plony z hektara oraz łatwość zakiszania powodują, iż kiszonka z kukurydzy jest powszechnie stosowaną paszą wysokoenergetyczną. Rosnące ceny pasz treściwych sprawiają, że coraz powszechniejszą metodą bilansowania dawki pokarmowej jest wykorzystanie do tego mokrego ziarna kukurydzy. Optymalna wilgotność ziarna kukurydzy, przeznaczonego do gniecenia i zakiszenia w rękawie, powinna wynosić od 32 do 38 % suchej masy. Zastosowanie gniecenia poprawia strukturę fizyczną dawki pokarmowej. Ziarno takie jest wolniej rozkładane w żwaczu, co powoduje, że duża część skrobi dostaje się do jelita cienkiego i tam zostaje strawiona. Przyczynia się to do lepszego wykorzystania energii przez zwierzęta.

Najlepszą metodą konserwacji i przechowania rozdrobnionej kukurydzy jest rękaw foliowy. Rozdrobnione ziarno, spakowane w rękaw, odcięte jest od dostępu powietrza z zewnątrz, co umożliwia jego przechowywanie nawet przez okres dwóch lat. Wewnątrz rękawa panują warunki beztlenowe, umożliwiające szybką fermentację mlekową. Dzięki temu po czterech tygodniach ziarno można zacząć skarmiać.

GNIECENIE KUKURYDZY – ZALETY ROZWIĄZANIA

Gniecenie i pakowanie ziarna w rękawy z przeznaczeniem na pasze, to przede wszystkim ogromne oszczędności w porównaniu do skarmiania pasz suchych. Koszty kompleksowej usługi przygotowania paszy z mokrej kukurydzy, na którą składa się: gniecenie mokrego ziarna, pakowanie w rękaw foliowy, rękaw foliowy i praca operatora kosztuje, są znacznie niższe niż suszenia i składowanie w konwencjonalny sposób. Dodatkowo, w przypadku suszenia ziarna z przeznaczeniem na pasze należy uwzględnić konieczność rozdrobnienia ziarna, co wiąże się z dalszymi kosztami. Gniecenie i kiszenie kukurydzy jest rozwiązaniem, które wiąże się z oszczędnościami wynikającymi z mniejszych kosztów przeładunku czy przechowywania ziarna. Dzięki tej metodzie klienci mają także pewność, że kukurydza, którą wykorzystują w swoim gospodarstwie, to niezabrudzone ziarna nadające się do karmienia zwierząt.

GNIECENIE I ZAKISZANIE KUKURYDZY

Na terenie całego kraju wykonujemy usługę gniecenia kukurydzy i pakowania mokrego ziarna w rękawy foliowe. Wykorzystujemy do tego gniotowniki z prasą silosującą produkowane przez AGRIPAK. Maszyny wyposażone są w parę walców o zróżnicowanych obrotach, co daje możliwość dokładnego rozdrobnienia ziarna. Jedna maszyna gniecie i jednocześnie pakuje ziarno w rękaw.

Gniecenie i kiszenie kukurydzy to tylko jedna z proponowanych przez naszą firmę usług. Można również rozdrobnić inne rodzaje zbóż, takie jak pszenica lub żyto. Przygotowanie 110 ton paszy zajmuje jej około 5 godzin. Gniotownik, wyposażony w aplikator środków konserwujących, napędzany jest traktorem o mocy minimalnej 130 KM. Do jego załadunku potrzebna jest ładowarka teleskopowa lub ładowacz czołowy.

Po więcej informacji, gdy chodzi o gniecenie i zakiszanie kukurydzy, zapraszamy do naszych doradców. Skontaktuj się telefonicznie lub mailowo!