Formularz zgłoszenia naprawy

Dane zgłaszającego

Urządzenie zgłaszane do naprawy
Załączniki* Niniejszym oświadczam, że jest mi znany i akceptuję aktualny cennik usług serwisowych firmy Agripak Szumacher sp.z.k, który wynosi dla 1 roboczogodziny, jednego pracownika serwisu 220pln/netto i opłatę za 1km dojazdu, liczonego od siedziby firmy Agripak Szumacher sp.K. do klienta i z powrotem, w wysokości 3pln/km netto. Do podanych cen zostanie naliczony podatek VAT w wysokości 23%