Magazynowanie ziarna

W rękawach foliowych można magazynować suche i mokre ziarno. Suche ziarno magazynowane jest ze względu na brak infrastruktury magazynowej lub kiedy jest ona niewystarczająca.

Powodów pakowania mokrej kukurydzy w rękawy jest kilka. Przede wszystkim technologia rękawów foliowych pozwala na skupienie dużych ilości mokrej kukurydzy w czasie żniw, kiedy jej cena zwykle jest najniższa. Czynnikiem limitującym skup lub szybkość koszenia kukurydzy jest często wydajność suszarni. Dzięki zastosowaniu magazynowania mokrej kukurydzy w rękawie foliowym możemy ten czynnik wyeliminować, ponieważ pakowaczką Agripak w ciągu 24 godzin można zmagazynować około 2500 ton kukurydzy a średniej wielkości suszarnia może wysuszyć na dobę tylko 100 ton kukurydzy. Technologia pakowania w rękawy foliowe daje możliwość zmagazynowania zapasu mokrej kukurydzy, którą można suszyć w trakcie następnych kilku miesięcy.

Dzięki rękawom możemy szybko skończyć żniwa we własnym gospodarstwie i równocześnie prowadzić skup mokrej kukurydzy w swojej okolicy, bez konieczności dodatkowych inwestycji w infrastrukturę magazynową i suszarnię. Technologię pakowania mokrej kukurydzy w rękawy stosują również największe w Polsce firmy paszowe. Zmagazynowana w rękawach mokra kukurydza jest wybierana zimą i suszona na bieżąco, a następnie używana w procesie produkcji pasz.

Mokra kukurydza zmagazynowana w rękawach jest również wykorzystywana do produkcji bioetanolu i w gorzelniach. Dla tych przedsiębiorstw rękawy to przede wszystkim oszczędności z powodu braku konieczności suszenia ziarna. Podobnie jak w przypadku firm paszowych rękaw daje im możliwość skupienia i zmagazynowania większych ilości kukurydzy w trakcie żniw, kiedy kukurydza jest najtańsza.

Na terenie całego kraju wykonujemy usługi pakowania i rozpakowywania ziarna. Dysponujemy kilkunastoma maszynami do pakowania i rozpakowywania ziarna z rękawów foliowych. Mamy możliwość wykonania kompleksowej usługi z maszyną pakującą, ciągnikiem, ładowarką i maszyną do rozpakowywania rękawów.
Oferujemy również maszyny do pakowania ziarna w rękaw – sprawdź nasze pakowaczki.