Gniecenie i zakiszanie ziarna

Kukurydza jest podstawową rośliną wykorzystywaną w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Wysoka wartość pokarmowa, wysokie plony z hektara oraz łatwość zakiszania powodują, iż kiszonka z kukurydzy jest powszechnie stosowaną paszą wysokoenergetyczną.

Rosnące ceny pasz treściwych sprawiają, że coraz powszechniejszą metodą bilansowania dawki pokarmowej jest wykorzystanie do tego mokrego ziarna kukurydzy. Optymalna wilgotność ziarna kukurydzy, przeznaczonego do gniecenia i zakiszenia w rękawie, powinna wynosić od 32 do 38 % suchej masy. Zastosowanie gniecenia poprawia strukturę fizyczną dawki pokarmowej. Ziarno takie jest wolniej rozkładane w żwaczu, co powoduje, że duża część skrobi dostaje się do jelita cienkiego i tam zostaje strawiona. Przyczynia się to do lepszego wykorzystania energii przez zwierzęta.

Najlepszą metodą konserwacji i przechowania rozdrobnionej mokrej kukurydzy jest rękaw foliowy. Rozdrobnione ziarno, spakowane w rękaw, odcięte jest od dostępu powietrza z zewnątrz, co umożliwia jego przechowywanie nawet przez okres dwóch lat. Wewnątrz rękawa panują warunki beztlenowe, umożliwiające szybką fermentację mlekową. Dzięki temu po czterech tygodniach ziarno można zacząć skarmiać.

Gniecenie i pakowanie ziarna w rękawy z przeznaczeniem na pasze, to przede wszystkim ogromne oszczędności w porównaniu do skarmiania pasz suchych. Na terenie całego kraju wykonujemy usługi gniecenia i pakowania mokrego ziarna kukurydzy w rękawy foliowe.

Kiszenie kukurydzy w Agripak

Wykorzystujemy do tego gniotowniki z prasą silosującą Agripak. Maszyny wyposażone są w parę walców o zróżnicowanych obrotach, co daje możliwość dokładnego rozdrobnienia ziarna. Jedna maszyna gniecie i jednocześnie pakuje ziarno w rękaw. Może również rozdrobnić inne rodzaje zbóż, takie jak pszenica lub żyto. Przygotowanie 110 ton paszy zajmuje jej około 3 godzin. Gniotownik, wyposażony w aplikator środków konserwujących, napędzany jest traktorem o mocy minimalnej 140 KM. Do jego załadunku potrzebna jest ładowarka teleskopowa lub ładowacz czołowy.