Zakiszanie zielonek, sieczki i CCM

Kiszonki z traw, lucerna i kiszonka z kukurydzy to podstawowa pasza objętościowa dla bydła mlecznego. Czas zbioru kiszonek nie jest zbyt długi, dlatego ważne jest, aby przebiegał sprawnie i z zachowaniem zasad, które ograniczą późniejsze straty oraz zapewnią wysoką jakość kiszonki.

Najważniejszą rzeczą w procesie przygotowania kiszonek jest ich właściwy proces zakiszania. Aby ten proces przebiegał prawidłowo, należy spełnić trzy podstawowe warunki: właściwie ubić zakiszaną masę, zapewnić beztlenowe warunki w okresie rozwoju bakterii mlekowych oraz zabezpieczyć kiszonkę przed działaniem warunków atmosferycznych w ciągu całego roku.

Stosowanie technologii pakowania zielonek w rękawach foliowych pozwala na spełnienie tych wszystkich warunków. Profesjonalne pakowanie kiszonki w rękaw wykonywane jest przy użyciu specjalistycznych maszyn. Pocięta przez sieczkarnię masa, pakowana jest prasą silosującą wyposażoną w rotor do rękawa foliowego. Rotor napełniający rękaw w połączeniu z hamulcami powoduje bardzo silne ubicie zakiszanej masy. W trakcie napełniania rękawa całe powietrze wypychane jest na zewnątrz, a po napełnieniu rękaw zostaje zamknięty. Panujące w rękawie warunki beztlenowe gwarantują szybką i właściwą fermentację. Rękaw stanowi doskonałe zabezpieczenie kiszonki przed wodami opadowymi przez cały okres skarmiania. Dzięki temu, że kiszonka znajdująca się w rękawie odizolowana jest od podłoża, znika problem przenikania soków z kiszonki do gleby. Dużym problemem w gospodarstwach hodowlanych sąsiadujących z innymi zabudowaniami jest kwestia nieprzyjemnych zapachów i wypływających soków z kiszonki. Pakowanie kiszonki w rękaw wykonywane automatycznie eliminuje te niedogodności.

Pakowanie kukurydzy w rękaw – zalety rozwiązania

Składowanie kiszonki na pryzmach i w silosach przejazdowych wymaga dużego nakładu pracy, kosztów i użycia różnego rodzaju sprzętu do ugniatania, formowania i zabezpieczenia. To zawsze oznacza większe straty niż w rękawie. Stosowanie technologii, jaką jest pakowanie sieczki z kukurydzy w rękawy, pozwala też na zgromadzenie większego asortymentu kiszonek. W jednym gospodarstwie można położyć rękawy z sieczką
z kukurydzy, trawy i z lucerny. Nasza prasa silosująca Centerline De Luxe może być wykorzystana do pakowania każdego rodzaju sieczki, która wcześniej jest przygotowana przez sieczkarnię lub przyczepę samozbierającą z adapterem tnącym. Można nią również spakować wysłodki buraczane, całe lub mielone ziarno kukurydzy i młóto browarniane. Dlatego pakowanie ziarna w rękawy jest metodą przechowywania surowców coraz częściej wykorzystywaną w gospodarstwach rolnych.

Pakowanie kiszonki w rękaw – nasza oferta

Na terenie całego kraju oferujemy usługi zakiszania sieczki z kukurydzy, traw i lucerny przy użyciu prasy silosującej Centerline De Luxe. Maszyna wyposażona jest w centralny stół podający, umożliwiający załadunek maszyny bezpośrednio z przyczep technologicznych. Ze stołu sieczka trafia na rotor. Na tym etapie następuje pakowanie ziarna w rękawy. W jeden rękaw o średnicy 2,7 m i długości 75 m można spakować ok. 270 ton sieczki.

pakowanie sieczki z kukurydzy w rękaw