Śrutowanie zbóż - ziarna kukurydzy

Maszyny którymi wykonujemy usługi, to śrutownik z prasą silosującą Geringhoff. Urządzenie do rozdrabniania suchego i mokrego ziarna, pozwala na ześrutowanie ziarna do żądanego stopnia rozdrobnienia, poprzez dodanie lub ujęcie bijaków w module śrutującym.

Maszyna składa się z kosza zasypowego, śrutownika nożowego, podwozia i tunelu, na który zakłada się rękaw. Ilość ziarna podawanego na śrutownik dozowana jest za pomocą napędzanego hydraulicznie ślimaka, umieszczonego na dole kosza zasypowego.

Podwozie pozwala na transport maszyny po drogach publicznych. Hydrauliczne hamulce umieszczone na kołach służą do regulacji siły nabicia materiału w rękawie. W zależności od potrzeb maszynę można wyposażyć w tunele o średnicy 1,5 m lub 2,4 m i pojemności od 80 do 200 ton. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w dodatkowy kosz z adapterem do pakowania sieczki z kukurydzy, młóta browarnianego, całego ziarna kukurydzy, wysłodzin buraczanych i innych materiałów. Stosowanie technologii przygotowania mokrych pasz w rękawach foliowych pozwala na znaczą redukcję kosztów.

Ześrutowana mokra kukurydza to lepsza i tańsza pasza, charakteryzująca się wysoką przyswajalnością przez zwierzęta. Jej udział w całkowitej dawce pokarmowej może wynosić od 30 do 50 %. Strawność tak przygotowanej paszy jest wyższa w stosunku do suchej zmielonej kukurydzy. Ześrutowaną mokrą kukurydzę można również stosować przy karmieniu trzody suchymi paszami. Ilość mokrej ześrutowanej kukurydzy musi być tak dobrana, aby wilgotność finalna podawanej paszy nie powodowała zapychania się urządzeń do karmienia trzody.

Wilgotne ziarno jest transportowane z pola do maszyny i za pomocą ładowarki lub przyczepy przeładunkowej wsypywane do kosza zasypowego. Z kosza ziarno wpada do śrutownika, gdzie zostaje zmielone, a następnie ślimakiem ubite w rękawie foliowym. W trakcie ubijania zmielonego ziarna w rękawie poprzez dysze zainstalowane na ślimaku może być aplikowany konserwant biologiczny lub chemiczny.

Na terenie całego kraju świadczymy usługi śrutownikiem z prasą silosującą Geringhoff. Usługa może być wykonana z ciągnikiem gospodarza lub naszym.