Śrutowanie ziarna
śrutownikiem z prasą silosującą GeringhofF

Maszyna, którą wykonujemy usługi takie jak śrutowanie zbóż, to śrutownik z prasą silosującą Geringhoff. Powstał w wyniku współpracy dwóch fabryk: niemieckiej firmy Geringhoff i belgijskiej firmy Hyplast światowego lidera w produkcji rękawów do zakiszania pasz. Firma Geringhoff daje gwarancję jakości i solidności, Hyplast wieloletnie doświadczenie w zakiszaniu pasz w rękawach. Śrutownik z prasą silosującą to maszyna do rozdrabniania suchego i mokrego ziarna. Maszyna pozwala na ześrutowanie ziarna do żądanego stopnia rozdrobnienia, poprzez dodanie lub ujęcie noży w module śrutującym.

Maszyna składa się z kosza zasypowego, śrutownika nożowego, podwozia i tunelu, na który zakłada się rękaw. Ilość ziarna podawanego na śrutownik dozowana jest za pomocą napędzanego hydraulicznie ślimaka, umieszczonego na dole kosza zasypowego. Podwozie pozwala na transport maszyny po drogach publicznych. Hydrauliczne hamulce umieszczone na kołach służą do regulacji siły nabicia materiału w rękawie. W zależności od potrzeb maszynę można wyposażyć w tunele o średnicy 1,5 m lub 2,4 m i pojemności od 80 do 200 ton. Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w dodatkowy kosz z adapterem do pakowania sieczki z kukurydzy, młóta browarnianego, całego ziarna kukurydzy, wysłodzin buraczanych i innych materiałów.
Stosowanie technologii przygotowania mokrych pasz w rękawach foliowych pozwala na znaczą redukcję kosztów. Rozdrobnienie, spakowanie i zakonserwowanie jednej tony mokrego ziarna usługowo to koszt około 55 złotych. Jest to kwota zawierająca wszystkie koszty, to znaczy: ciągnik, rękaw foliowy, śrutowanie, pakowanie w rękaw i obsługę operatora. Do tego należy doliczyć koszt konserwantu chemicznego lub biologicznego. Konserwant chemiczny w zalecanej dawce 3 litry do tony to koszt 19 zł/t, biologiczny 3 zł/t. Koszt wysuszenia jednej tony kukurydzy w zależności od rodzaju użytego paliwa to kwota od 90 do 130 zł.

Dodatkowo, w przypadku suszenia ziarna z przeznaczeniem na pasze należy uwzględnić konieczność rozdrobnienia ziarna, co wiąże się z dalszymi kosztami. Zestawiając koszty technologii karmienia „na sucho” i „na mokro”, gospodarstwo, które ma około 500 tuczników i spakuje 300 ton mokrej kukurydzy, może zaoszczędzić do 20 000 złotych. Oszczędność jest jednym z czynników wpływających na fakt, że śrutowanie zbóż jest coraz chętniej wybieraną metodą, którą wykorzystuje wiele nowoczesnych gospodarstw rolnych.

Śrutowanie zbóż – zalety tego rozwiązania

Ześrutowana mokra kukurydza to lepsza i tańsza pasza, charakteryzująca się wysoką przyswajalnością przez zwierzęta. Jej udział w całkowitej dawce pokarmowej może wynosić od 30 do 50 proc. Strawność tak przygotowanej paszy jest wyższa w stosunku do suchej zmielonej kukurydzy. Ześrutowaną mokrą kukurydzę można również stosować przy karmieniu trzody suchymi paszami. Ilość mokrej ześrutowanej kukurydzy musi być tak dobrana, aby wilgotność finalna podawanej paszy nie powodowała zapychania się urządzeń do karmienia trzody. W zależności od wilgotności ześrutowanej kukurydzy jej udział w dawce pokarmowej może wynosić do 20 proc.

Wilgotne ziarno jest transportowane z pola do maszyny i za pomocą ładowarki lub przyczepy przeładunkowej wsypywane do kosza zasypowego. Z kosza ziarno wpada do śrutownika, gdzie zostaje zmielone, a następnie ślimakiem ubite w rękawie foliowym. W trakcie ubijania zmielonego ziarna w rękawie poprzez dysze zainstalowane na ślimaku może być aplikowany konserwant biologiczny lub chemiczny.

Na terenie całego kraju świadczymy usługi śrutownikiem z prasą silosującą Geringhoff. Usługa może być wykonana z ciągnikiem gospodarza lub naszym. Śrutowanie zboża to tylko jedna z usług wykonywanych przez naszą firmę. Właścicielom gospodarstw rolnych oferujemy także zakiszanie kukurydzy czy pakowanie ziarna w rękawy.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy udzielą Państwu wszelkich informacji dotyczących śrutowania zbóż oraz pozostałych usług.