usługowe mieszanie pasz u klienta

Agripak wprowadza usługi sporządzania pełnoporcjowej paszy w Twoim gospodarstwie. Mobilna Mieszalnia Pasz jest to maszyna łącząca w sobie śrutownik bijakowy, mieszalnik pasz oraz wiele innych podzespołów umożliwiających pobieranie zboża, obróbkę oraz transport gotowej paszy do silosu lub magazynu. Mieszalna napędzana jest przez ciągnik, który wchodzi w skład zestawu.
Oferujemy śrutowanie ziarna zbóż i kukurydzy, mieszania surowców z możliwością dodawania komponentów, w miejscu wskazanym przez klienta. Mobilna mieszalnia pasz zapewnia przygotowanie jednorodnej, idealnie wymieszanej paszy gotowej do bezpośredniego skarmienia. W skład usługi wchodzi pneumatyczne pobieranie i ważenie zboża, śrutowanie na bijakach, precyzyjne mieszanie z możliwością dodawania komponentów, wyładunek pneumatyczny w wyznaczone miejsce.

Oszczędzaj pieniądze i nie przepłacaj
Sprzedając wyprodukowane zboża i kupując pasze pełnoporcjowe rolnik traci podwójnie. Po pierwsze traci na słabej cenie zbóż nie adekwatnej do poniesionych nakładów, po drugie na wysokiej marży producenta paszy pełnoporcjowej. Mobilna Mieszalnia Pasz sporządzi pełnowartościową paszę nawet o kilkaset złotych taniej od paszy gotowej z zakupu!

Zyskaj dodatkowy czas, szanuj zdrowie
Śrutowanie zboża w gospodarstwie jest praco i czasochłonne ponadto mało wydajne maszyny hałasują 
i wytwarzają dużo pyłu. Mobilna mieszalnia pasz to wydajność ok 10t/h bez zbędnego pyłu i hałasu.

Jakość = Zysk
Jakość ześrutowania ziarna oraz wymieszanie z do-
datkami białkowymi, mineralno-witaminowymi decyduje o przyswajalności paszy co bezpośrednio przekłada się na zysk.
Mobilna Mieszalnia Pasz pobierając komponenty waży je, rozdrabnia i miesza w sposób zapewniający optymalną homogenność paszy.

Sprzedaż
Oprócz usług mieszania pasz oferujemy do sprzedaży mobilne mieszalnie pasz różnych wydajności. 
W sprawie szczegółów oferty prosimy o kontakt 
z działem handlowym.